Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Αρκαδίου 2

Τ.Κ. – Πόλη:  65404

E-mail:mail@2gym-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ

Τηλέφωνο: 2510-240184

FAX :2510-240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:17-03-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:159

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας στο Ναύπλιο στο πλαίσιο των προγραμμάτων Πολιτισμού.

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ναύπλιο

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Σάββατο 25 Απριλίου    2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Τρίτη      28 Απριλίου    2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:         46 – 48

 • ·         Γονιός μαθητή με ειδικές ανάγκες: Ένας (1)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:                Τρεις (03),  (2 γυναίκες, 1 άντρας)

 (Η αρχηγός της εκδρομής και δυο συνοδοί καθηγητές). 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών…

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω – Ναύπλιο, Νέα Κίος, Τολό

?Υπηρεσίες καταλύματος: Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς μονόκλινα. 

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επισκέψεις χώρων-τόπων:   

 • Ναύπλιο
 • Σπέτσες
 • Επίδαυρος
 •  Μυκήνες
 • Τίρυνθα 
 • Ακροκόρινθος

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό ( μπουφέ) ,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 π.μ της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2015 στο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας και αμέσως θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων από την επιτροπή αξιολόγησης.

( Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Καβάλα ,17 /03/2015  

O   Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση