Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:    Λιμένας Θάσου

Τ.Κ.:  64004

E-mail: mail@lyk-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Μαρία Εξηντάρη

Τηλέφωνο: 2593022707

FAX :  2593023707

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/3/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 64

Προκήρυξη Ημερήσιας εκδρομής στον Πολύγυρο και τη Θεσσαλονίκη

Η Διευθύντρια  του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στον Πολύγυρο και τη Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Πολύγυρος και Θεσσαλονίκη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 26/3/2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 26/3/2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 115

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 5 (1 Αρχηγός εκδρομής και 4 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Πλοίο: από και προς Λιμένα – Κεραμωτή
                                     Λεωφορεία:  Πρίνο – Ραχώνι – Παναγία – Ποταμιά 
                                        από και προς Λιμένα Θάσου

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :-

?Υπηρεσίες καταλύματος:  -

?Λοιπές υπηρεσίες : –

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Χωρίς ξεναγό

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Σουρωτή – Μονή Παϊσίου,
                                                  Παραλία Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της Πέμπτη  19/3/2015 στο ΓΕΛ Λιμένα Θάσου, οι οποίες θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα 10:05 πμ.

 

Θάσος 17/3/2015

 

Η   Διευθύντρια

Εξηντάρη Μαρία

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση