Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ:                 ΘΡΑΚΗΣ 10- 64200- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                                                                       ΤΗΛΕΦΩΝΑ:      (25910) 24197- 22021-25097

FAX:                    25910 25097

e-mail:               mail@lyk-chrys.kav.sch

 

  

                Χρυσούπολη 18/03/ 2015

                Αριθ.Πρωτοκόλου: 139

                  

 

 

 

 

 

     

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου μας στη  Θάσο

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου μας για Θάσο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θάσος

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 30/04/2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη 30-4-2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 235 (95 Αγόρια, 140 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 9  (Αρχηγός εκδρομής και 8 συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Λεωφορεία (5) μέχρι την Κεραμωτή και επιστροφή στη Χρυσούπολη.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: -

?Υπηρεσίες καταλύματος: -

?Λοιπές υπηρεσίες: -

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: -

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

  • Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο
  • Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
  • Περιήγηση στην πόλη

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις    12:00 π.μ.  ώρα της Παρασκευής 27-03-2015 στο Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 12:30 της ίδιας ημέρας.

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση