Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΡΙΝΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:    ΠΡΙΝΟΣ

Τ.Κ. – Πόλη:  64010 - ΠΡΙΝΟΣ

E-mail:  mail@gym-prinou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο:  2593071418

FAX :          2593071415

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      19/3/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 108

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας  εκπαιδευτικής  επίσκεψης  στη  Θεσσαλονίκη.

 Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου  Πρίνου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης των  Α΄ και  Β΄  τάξεων  του Γυμνασίου,στη   Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: ΤΕΤΑΡΤΗ   29/04/2015 

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: ΤΕΤΑΡΤΗ   29/04/2015 

 ?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:55

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: ΤΡΕΙΣ (Αρχηγός  και  δυο  συνοδοί).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα ή  δυοΤουριστικά  λεωφορεία τα οποία  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  όλες  τις  προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία  προδιαγραφές(έγγραφα  καταλληλότητας  οχήματος, επαγγελματική  άδεια  οδήγησης  κ.λ.π), ώστε  να  πληρούνται  οι  όροι  ασφαλείας  για  τη  μετακίνηση  μαθητών  και  εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :ΟΧΙ

 ?Υπηρεσίες καταλύματος:-------

 ?Λοιπές υπηρεσίες:---------------

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

1)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ    ΜΟΥΣΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2) ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

  Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  • Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  • Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  • Αναλυτικό πρόγραμμα   μετακίνησης .
  • Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  • Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  • Μετά  το  τέλος  της  εκδρομής  το  πρακτορείο  πρέπει  να  εκδώσει  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  στον  κάθε  συμμετέχοντα.
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι  προσφορές θα  κατατεθούν σε  κλειστό φάκελο  με  επισυναπτόμενα  τα ζητούμενα  δικαιολογητικά σε  πρωτότυπη  μορφή.(δικαιολογητικά  με φαξ ή e-mail  δεν  θα  γίνουν  δεκτά).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους  μέχρι  την  Πέμπτη, 26/3/2015 ,ώρα  11.00, στο Γυμνάσιο Πρίνου. Αμέσως  μετά  θα  ακολουθήσει  ο  σχετικός  διαγωνισμός,  για  την  επιλογή  του  πρακτορείου.

 

 

ΠΡΙΝΟΣ   19/03/2015

                                                                             O   Διευθυντής

 

 

                  ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση