Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4ο  ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:   4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510229556

FAX :              2510225501

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    19/3/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  76

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής  στον  ΛΙΜΕΝΑ  ΘΑΣΟΥ

 Ο Διευθυντής  του 4ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  ημερήσια  εκπαιδευτική  εκδρομή  της Α΄ και  Β΄ τάξης του  σχολείου  στον      ΛΙΜΕΝΑ  ΘΑΣΟΥ      

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΘΑΣΟΥ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   22-4-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   22-4-2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:138 (  Αγόρια, Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: έξι (06) (3 άνδρες,3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και            5  συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

?Μεταφορικό μέσον:   3  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :………………….. – ………………….

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) ……………………………………………..

Β)………………………………………….

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ………………………

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

 

  • ΛΙΜΕΝΑΣ – ΘΑΣΟΣ
  • ΑΡΧ.  ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ  ΘΑΣΟΥ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: ………………………………………..

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. 3.            Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2015   Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα και ώρα θα γίνει η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων.

 

ΚΑΒΑΛΑ, 19/3/2015

 

 

O   Διευθυντής

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση