Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Κεραμωτής στα Τρίκαλα στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας

          Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Κεραμωτής  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Κεραμωτής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Τρίκαλα

?  Ημέρα Αναχώρησης εκδρομήςΣάββατο  25  Απριλίου  2015

?  Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τρίτη  28  Απριλίου  2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  40 – 45

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Τρείς (03)

 (Η αρχηγός της εκδρομής και δυο συνοδοί καθηγητές). 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατηγορία καταλύματος – περιοχή:  Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω – περιοχή Τρικάλων

? Υπηρεσίες καταλύματος: Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς μονόκλινα. 

? Λοιπές υπηρεσίες :

 Επισκέψεις χώρων - τόπων:   

 • Καρδίτσα
 • Βαλτινό
 • Ελάτη
 • Περτούλι 
 • Καλαμπάκα 
 • Μετέωρα

Στην προσφορά τους  τα ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό (μπουφέ),  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 π.μ. της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2015 στο  Γυμνάσιο Κεραμωτής και αμέσως θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων από την επιτροπή αξιολόγησης.

( Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

  Κεραμωτή, 23/03/2015  

O   Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Ζ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση