Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:Τέρμα Π.Κουντουριώτου     

Τ.Κ. – Πόλη:   64100 Ελευθερούπολη

E-mail:  gymele@sch.gr

Πληροφορίες: Ιωάννης Τζιγγίζης

Τηλέφωνο: 2592022677

FAX :    2592023734

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-03-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:843

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ξάνθη

Ο Διευθυντής  του Γυμνασίου Ελευθερούπολης  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στην Ξάνθη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός επίσκεψης: Ξάνθη

?Ημέρα Αναχώρησης επίσκεψης: Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 08.30

?Ημέρα Επιστροφής επίσκεψης: Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 17.45

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 300

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 11 (Αρχηγός εκδρομής και  10 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: 7 (επτά) τουριστικά λεωφορεία –από Ελευθερούπολη για Ξάνθη και από Ξάνθη για Ελευθερούπολη- (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΧΩΡΩΝ: Πανεπιστήμιο, Παλαιά Πόλη, Γήπεδο Ξάνθης

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην μετακίνηση
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6.  Μετά  το  τέλος  της  μετακίνησης  το  πρακτορείο οφείλει  να  εκδώσει  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  κάθε  συμμετέχοντα.

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 π.μ., της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2015, στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα μετά την καταληκτική ώρα κατάθεσης.

Ελευθερούπολη 23-03-2015

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Τζιγγίζης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση