Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση:    Γ. Κίτσου 57

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλα

E-mail:  

Πληροφορίες: κ. Κώστας Αθανάσιος

Τηλέφωνο:  2510223523

FAX :    2510223588

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 104

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θάσο

 

 Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   

 διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  της Α’ και Β’ Τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Κεραμωτή / Κεραμωτή -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 9:00π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και 17:45

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 175

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Επτά (7) (Αρχηγός εκδρομής και έξι συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τέσσερα (4) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στη Διεύθυνση του σχολείου και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα στις 12:45μμ..

 

Καβάλα, 23 /03/2015

 

O Διευθυντής           

Κώστας Αθανάσιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση