Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Νικήσιανη

Τ.Κ. – 64001

E-mail: gymnikis@sch.gr

Πληροφορίες:                       Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

                         

Τηλέφωνο:  2592061333

FAX :  2592061333

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 198

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου Νικήσιανης.

Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για   τη διοργάνωση της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη, Πλανητάριο

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 90 (Αγόρια, Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4) (Αρχηγός εκδρομής και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Παρασκευής 3ης Απριλίου 2015 στο γραφείο του Διευθυντή στο Γυμνάσιο Νικήσιανης.

Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  13.00΄ της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 3 Απριλίου 2015) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

Νικήσιανη, 24/3/2015

O Διευθυντής

Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

Συνημμένα :

 

Επιστροφή / Eκτύπωση

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση