Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΒΟΛΟ-ΛΑΡΙΣΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:      Εγνατίας 15

Τ.Κ. – Πόλη:     64100

E-mail: mail@gym-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος

Τηλέφωνο:  2510622813

FAX :    2510516333

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-03-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 354

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής

 

Ο/Η Διευθυντής του Γυμνασίου Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β και Γ τάξης στο Βόλο-Λάρισα, στο πλαίσιο προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Βόλος-Λάρισα

?Ημέρα και ώρα Αναχώρησης εκδρομής: 25-04-2015, 07:30

?Ημέρα και ώρα Επιστροφής εκδρομής: 28-04-2015, 21:30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 37

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: (3)  (Αρχηγός εκδρομής και  2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: τριών αστέρων και άνω – Βόλος

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)  Πρωινό

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

Βόλος (αρχαιολογικό μουσείο), Σέσκλο (αρχαιολογικός χώρος), πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας-Εργαστήριο Γεωπονίας), Πήλιο: Μακρυνίτσα, Μηλιές, Τσαγκαράδα. Λάρισα (Ιστορικό-λαογραφικό Μουσείο, αρχαίο θέατρο α΄ και β΄, βασιλική Αγίου Αχιλλίου).

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή /χωρίς ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού και την διαμονή σε περιπτώσεις επίσκεψης σε χώρα που δεν είναι κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  10. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει, με την ολοκλήρωση της εκδρομής, να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2015 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων, όπου και θα γίνει αυθημερόν η αποσφράγιση των φακέλων.  

 

Τρίτη, 24/3/2015

 

 O   Διευθυντής

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση