Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:   Αγ. Ειρήνης

Τ.Κ. – Πόλη:
64007 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

E-mail: 
mail@gym-n-peram.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ Δ.

Τηλέφωνο:  25940 21201

FAX :          25940 21112   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   26/3/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 114/Φ23.3

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση    ημερήσιας εκδρομής  στο Λιμένα θάσου (μέσω Κεραμωτής)

 

 Ο Διευθυντής του  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την   διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο Λιμένα Θάσου μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   Λιμένας Θάσου (μέσω Κεραμωτής)

?Ημέρα και ώρα αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, 08:00

?Ημέρα και ώρα επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, 21:30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   239

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Εννέα (09), (1 Αρχηγός εκδρομής και  8 συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: ΠΕΝΤΕ (05) τουριστικά λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • 30-4-2015 Αναχώρηση 8:00 π.μ.
  • Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό μουσείο Λιμένα, στο αρχαίο θέατρο Θάσου και ξενάγηση στο Λιμένα
  • Επιστροφή στο σχολείο στις 21.30

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά λεωφορείο.
  5.  Το  ταξιδιωτικό  γραφείο οφείλει  με  την  εξόφληση  να  παραδώσει  στον  Δ/ντή τιμολόγιο παροχής  υπηρεσιών.
  6.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

             Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε σχολικές εκδρομές,  η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

        Επίσης  βαρύνουσα  είναι  και  η  γνώμη  του  Συλλόγου  Γονέων  του  σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

μέχρι τις 11:30  της Δευτέρας   30/03/2015

στο   γραφείο  του  Δ/ντή  του    ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα και ώρα

 Καβάλα   26/3/2015

 

Ο   Διευθυντής

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση