Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη:  65403

E-mail: gymmkav@sch.gr

Πληροφορίες: Όλγα Μάμαλη

Τηλέφωνο: 2510247190

FAX :  2510247190

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:26/3/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:435

Προκήρυξη Ημερήσιας εκδρομής  στην Ξάνθη

Η Διευθύντρια  του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση  ημερήσιας εκδρομής στην Ξάνθη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 21/4//2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 21/4/2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 194

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 8 (1 Αρχηγός εκδρομής και  7 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :   –

?Υπηρεσίες καταλύματος:  –

?Λοιπές υπηρεσίες : –

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:   Άβδηρα-Στενά του Νέστου

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τρίτης   31/4/2015 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, οι οποίες θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα.

 

Καβάλα 26/3/2015

 

Η   Διευθύντρια

Όλγα  Μάμαλη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση