Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:   Αρκαδίου 2      

Τ.Κ. – Πόλη:     Καβάλα

E-mail:     mail@2gym-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ.

Τηλέφωνο:     2510-240184

FAX :              2510-240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                 27 -3-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 176

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης  στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων

 Ο Διευθυντής  του 2ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της Τρίτης τάξηςτου Γυμνασίου μας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:                        ΚΡΗΝΙΔΕΣ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:        Τρίτη  5  Μαΐου   2015 , ώρα  09.00

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:         Τρίτη  5  Μαΐου  2015,   ώρα  14.00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   Πενήντα επτά (57)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:           (1 αρχηγός εκδρομής και  2  συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: 1 λεωφορείο ( το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ( έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:  Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

 

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων : Θεατρική παράσταση

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00  της  Τρίτης  31 Μαρτίου 2015 ,στο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια μέρα και ώρα.

 

Καβάλα,   27/3/2015

 Ο  Διευθυντής

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση