Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Αρκαδίου 2

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail: mail@2gym-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ.

Τηλέφωνο:  2510240184

FAX :    2510240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:23/03/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 175

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκδρομής στη Θεσσαλονίκη 

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη – Σταυρό Θεσσαλονίκης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη  – Χωριό Ειρήνης ( καρδία Θεσσαλονίκης)-Σταυρός Θεσσαλονίκης

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη  30 Απριλίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Πέμπτη  30 Απριλίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 190

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:       Οκτώ           (Αρχηγός εκδρομής και       συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο:  Τέσσερα (4) Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το κόστος για τα δρομολόγιο  Καβάλα – Θεσσαλονίκη- Σταυρός Θεσσαλονίκης - Καβάλα.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της Τρίτης  31 Μαρτίου 2015 στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου Καβάλας. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια μέρα και ώρα.

 

Καβάλα    27 /3/2015

O   Διευθυντής

 

Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση