Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2015 ΓΙΑ  

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510 223697

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   27/03/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  338  

 

ΘΑΣΟ

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θάσο  

                  Ο Διευθυντής  του 3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              την ημερήσια εκδρομή   των μαθητών όλων των τάξεων του 3ου  Γυμνασίου Καβάλας στη Θάσο.

 

 

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:  ΘΑΣΟ ( ΛΙΜΕΝΑΣ ) μέσω Κεραμωτής

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Πέμπτη  30/04/2015 ώρα 08:00 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας 

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    Πέμπτη  30/04/2015  ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  310 ( με πιθανότητες αλλαγής )

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  12 ( Αρχηγός εκδρομής και 11 καθηγητές συνοδοί )

 

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Έξι ( 6 ) τουριστικά λεωφορεία   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες

                από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε

                να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών )

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

            31/03/ 2015 στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ,  27/03/2015

Ο   Διευθυντής

    ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ 

                                                               

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση