Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Θράκης 10 Χρυσούπολη

Τ.Κ. – Πόλη:  64200 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

E-mail:mail@gym-chrys.kav.sch.gr    

Πληροφορίες: Κούτρας Ιωάννης

Τηλέφωνο:  2591022207

FAX :    2591025207

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 139

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής  επίσκεψης

στην Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη

 

     Ο Διευθυντής  του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής  επίσκεψης

 

στην  Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη την  Παρασκευή 24/04/2015

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη

 

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 24 Aπριλίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή  24  Απριλίου 2015

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  διακόσιοι εβδομήντα μαθητές (270),   

 

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δέκα (10) , (Αρχηγός εκδρομής ο Διευθυντής του σχολείου Ιωάννης Κούτρας)

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

?Μεταφορικό μέσον: 6 Τουριστικά  λεωφορεία (το οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

 

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 

 

  • Κομοτηνή : Μουσείο Καραθεοδωρή, Αρχαιολογικό Μουσείο 
  • Αλεξανδρούπολη:  Εθνολογικό  Μουσείο

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδοθεί στο όνομα του σχολείου πρωτότυπο τιμολόγιο για όλο το ποσό που έχει καταβάλει το σχολείο συνοδευμένο με εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που το τιμολόγιο γράφει «επί πιστώσει».

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 12:30 μ.μ.  στο Γυμνάσιο Χρυσούπολης.

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 9.30π.μ.

 

 

            ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  27/03/2015

 

Ο  Διευθυντής

 

 

                                                                        ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση