Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΕΡΡΕΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

 

 

 

 ΓΕΛ.ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 Tαχ. Δ/νση:  ΕΓΝΑΤΙΑΣ 10

Τ.Κ. – Πόλη: 64003 ΚΡΗΝΙΔΕΣ

E-mail: mail@lyk-krinid kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Τηλέφωνο:  2510516211

FAX :  2510622812

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-03-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 89/Φ23

 

 

«Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  μονοήμερης  εκπαιδευτικής επίσκεψης  στις Σέρρες»

 

Η Διευθύντρια  του ΓΕΛ Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την   εκπαιδευτική επίσκεψη ( στα πλαίσια του μαθήματος των project) των μαθητών της Α’ τάξης του ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ,  στις Σέρρες

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΣΕΡΡΕΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 Μαΐου, 8:00 π.μ

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: την ίδια ημέρα την 7η  μ.μ  

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 48

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3), (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγητές)

 

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

1) επίσκεψης το ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ (project: «εφηβεία και εκπαίδευση»)

2) επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (project: «εφηβεία και ψυχαγωγία»)

3) επίσκεψη στο Μοναστήρι Ακριτοχωρίου Σερρών (project: «εφηβεία και θρησκεία»)

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Η επιλογή προσφοράς ΔΕΝ είναι μειοδοτική, αλλά θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία σε σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους, μέχρι την 11η πρωινή της ΠΕΜΠΤΗΣ 02/04/2015 στο ΓΕΛ Κρηνίδων Καβάλας και θα ανοιχτούν στις 11:30 την ίδια ημέρα. Προσφορές με mail  ή fax δεν θα γίνουν δεκτές.

 

 

Καβάλα, 30/03/2015

Η Διευθύντρια

 

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση