Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

   Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

 

 

Tαχ. Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64004, ΘΑΣΟΣ

E-mail:   mail@gym-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Τηλέφωνο  :  259322196

FAX :    2593023708

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-03-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 170

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια του προγράμματος «Δρόμοι του Νερού στη Θάσο»

 

 Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια του προγράμματος«Δρόμοι του Νερού στη Θάσο» της Α1 τάξης του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής                        : Θάσος
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής : Πέμπτη 30 Απριλίου 2015  
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής             : Πέμπτη 30 Απριλίου 2015  
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών        : 22 (08 Αγόρια, 14 Κορίτσια)
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών                        : 2 (Δύο)  (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

2. Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : -

3. Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Σύμφωνα με το πρόγραμμα

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Αριθμό λεωφορείων που θα απαιτηθούν, το κόστος ανά λεωφορείο, το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων της ημέρας.
 5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 6. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 8. Πιο συγκεκριμένα, επί του προηγουμένου, αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και των διαδικασιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ασφάλισης που παρέχεται στην περίπτωση μαθητικού ατυχήματος
 9. Διαβεβαίωση διασφάλισης των μαθητών, των χρημάτων τους και του σχολείου, εξαιτίας κάθε μορφής αστοχίας της εκδρομής από υπαιτιότητα του Γραφείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 02 Απριλίου 2015  στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου. Την ώρα αυτή θα ανοιχτούν οι φάκελοι και θα γίνει η επιλογή

 

Θάσος, 30-03-2015

 

O Διευθυντής

Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση