Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:   Εγνατίας 15

Τ.Κ. – Πόλη:  64100

E-mail: mail@gym-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος

Τηλέφωνο:  2510622813

FAX :    2510516333

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-3-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 386

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης με μεταφορικό μέσον

 

Ο/Η Διευθυντής του Γυμνασίου Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα

?Ημέρα και ώρα Αναχώρησης εκδρομής: 24-4-2015, 08.30

?Ημέρα και ώρα Επιστροφής εκδρομής: 24-4-2015, 13:30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 50 (32 Αγόρια ,  18 Κορίτσια )

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (1 άνδρας, 2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  1 Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Εργαστηριακό Κέντρο Καβάλας

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Παρασκευής 3 Απριλίου 2015 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων και θα ανοιχθούν αυθημερόν στις 12:30.

 

Τρίτη, 31/3/2015

 O   Διευθυντής

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση