Επιστροφή / Eκτύπωση

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 4

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:5gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Γ. Τρικκαλιώτης

Τηλέφωνο:  2510 222148 &

                         2510838822

FAX : 2510 838822  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 31

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου.

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη   

διοργάνωση της ημερήσιας Εκδρομής του Γυμνασίου:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Κεραμωτή (Θάσος)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη, 30  Απριλίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 130

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Έξι (6) (Αρχηγός εκδρομής και πέντε συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τρία (3) Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές (για το δρομολόγιο Καβάλα – Κεραμωτή και Κεραμωτή – Καβάλα) θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 μ.μ. της Δευτέρας 6ης Απριλίου 2015 στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας(Καραϊσκάκη 4)και θα ανοιχθούν την ιδια μέρα και ώρα.

 

Καβάλα, 31/3/2015

O Διευθυντής

Γεώργιος Τρικκαλιώτης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση