Επιστροφή / Eκτύπωση

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4o ΕΠΑΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση :     Αμισού 31     

Τ.Κ. – Πόλη:     65403-Καβάλα

E-mail :      4epal-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες : Σοφία Σ. Παππά                      

Τηλέφωνο :      2510837901

FAX :               2510 837900 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14-04-2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 240

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής στη Ξάνθη.

 

 Η Διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση της μονοήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής των  μαθητών του Λυκείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Ξάνθη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Πέμπτη  30-04-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :   Πέμπτη   30-04-2015   

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 143?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 6 (Αρχηγός εκδρομής και  πέντε συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: 3 Λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επισκέψεις χώρων - τόπων:

  • Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη
  • Επίσκεψη στο  Λαογραφικό Μουσείο
  • Περιήγηση στην Παλαιά πόλη.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  4. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθηγητών και μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
  5. Ακριβή αριθμό  «free» εισιτηρίων.
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα της μετακίνησης.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

        Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις

11:30π.μ  της 16ης  Απριλίου 2015  στο 4ο ΕΠΑΛ Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα.

                  Καβάλα, 14/04/2015

                 Η Διευθύντρια

                   Σοφία Σ. Παππά

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση