Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς ημερήσιας σχολικής αθλητικής αποστολής

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Καβάλα            09.04.2015

 

 

  Αρ.Πρωτ :   4363 / Φ.24.2

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

 

 

Πληροφορίες   : Καραολάνης Άγγελος

     ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο       : 2513503546

 

 

Τέλεφαξ          : 2513503546 -502

 

 

Οδός               : Εθνικής Αντίστασης 20

 

 

                       : 65110 Καβάλα -Τ.Θ. 1152

 

 

Email              : mail@dide.kav.sch.gr

 

 

Ιστοσελίδα      : http://dide.kav.sch.gr   

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

                                              ημερήσιας σχολικής αθλητικής αποστολής.

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:   ΚΑΒΑΛΑ – ΣΕΡΡΕΣ  & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:   Πέμπτη 23  Απριλίου  2015      ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:    Πέμπτη 23 Απριλίου  2015       ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 19:30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  14                          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ : 1-2

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ : ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20-25 ΘΕΣΕΩΝ ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  51 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ .

ΚΑΤΑΛΥΜΑ : ΟΧΙ

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Β ΦΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

- Αναχώρηση από τον δημοτικό κήπο Καβάλας στις 12:00π.μ.

- Άφιξη στις Σέρρες στις 13:15 π.μ.

- Διεξαγωγή αγώνων  15:15 έως 18:15 μ.μ

- Αναχώρηση από Σέρρες στις 18:30 μ.μ

- Eπιστροφή στην Καβάλα τελικός προορισμός στις 19:30 μ.μ

 

 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή.
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες της αποστολής.
  4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου στην τελική τιμή θα γίνουν και οι νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου.
  5. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
  6. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

 

Σε περίπτωση επιλογής, το ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο (με τα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών) στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής μέχρι την Δευτέρα 20.04.2015  και ώρα 11:00 π.μ. όπου θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

 

   Ο  Διευθυντής Δ.θμιας Εκπ/σης Καβάλας

& Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.                         

                                

                                       

                                     

                                         Απόστολος  Θ. Βαγενάς

 

 

             

Συνημμένα :
f15-04-09-2.doc
Επιστροφή / Eκτύπωση