Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΕΛ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

 

 

 

6ο ΓΕΛ Καβάλας

Tαχ. Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. 65403 – Πόλη:  Καβάλα

E-mail: mail@6lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο: 2510243108

FAX : 2510243108

ΑΡ. Πρωτ.: 995 / 08-04-2015

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης  

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης της χορωδίας του Σχολείου στο πλαίσιο του Χατζηδάκειου Φεστιβάλ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός διδακτικής επίσκεψης: Ξάνθη.

?Ημέρα Αναχώρησης διδακτικής επίσκεψης: 05-05-2015.

?Ημέρα Επιστροφής διδακτικής επίσκεψης: 05-05-2015.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 45 μαθητές.

 ?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (1 Αρχηγός και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές-έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ., ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • Κεντρικοί πλατεία Ξάνθης και χώροι υλοποίησης του φεστιβάλ.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12ης  μεσημβρινής της Δευτέρας  20 Απριλίου 2015 στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Καβάλας και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

Καβάλα, 08-04-2015

O Διευθυντής

 

 

 

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση