Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 5ου ΓΕΛ ΣΤΗ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 5ου ΓΕΛ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

5ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Σίλα

Τ.Κ. – Πόλη: 65110 Καβάλα

E-mail:mail@5lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσεμπερλή

Τηλέφωνο: 2510244067, 2510244048

FAX : 2510244067

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/9/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 806

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.

 

H Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα- Νέα Καρβάλη / Νέα Καρβάλη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, ώρα 10:45

?Ημέρα Επιστροφής: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, ώρα 14:00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:87

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (Αρχηγός και τρεις συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Επισκέψεις χώρων:

·Εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης».

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας,

το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2.Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3.Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4.Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή

ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

5. Γενικούς όρους συμμετοχής.

 

Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την μετακίνηση υποχρεούται να εκδώσει

απόδειξη για κάθε συμμετέχοντα μαθητή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 στη Διεύθυνση του σχολείου και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα και ώρα.

 

 

Καβάλα, 24 /9/2015

 

 

 

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Τσεμπερλή

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση