Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Θεοδωράκογλου Χ.

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/9/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:2030

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στη Ν. Καρβάλη

 

 Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στον εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδίρης» στην Ν. Καρβάλη στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 ώρα 11:00

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 ώρα 13:30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:68 (40 Αγόρια, 28 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τέσσερις (4) (1 Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Δύο (2) λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • εκθεσιακός χώρος «Απόστολος Μαρδίρης» στη Ν. Καρβάλη

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το κόστος ανά λεωφορείο.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Σεπτεμβρίου 2015 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

Καβάλα 25/9/2015

Η   Διευθύντρια

 

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση