Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση:    Γ. Κίτσου 57

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλα

E-mail:  

Πληροφορίες: κ. Κώστας Αθανάσιος

Τηλέφωνο:  2510223523

FAX :    2510223588

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 558

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στο 6ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Ν. Καρβάλη (Εκθεσιακό κέντρο Α. Μαρδύρης)

 

 Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης  της Β’ Τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός επίσκεψης:  Καβάλα-Ν. Καρβάλη / Ν. Καρβάλη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00.

?Ημέρα Επιστροφής: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 107

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Πέντε (5)  (Αρχηγός εκδρομής και  τέσσερις συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) Τουριστικά λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 στη Διεύθυνση του σχολείου. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα.

 

Καβάλα, 28 /09/2015

O Διευθυντής           

Κώστας Αθανάσιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση