Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυς. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη: 65403 Καβάλα

E-mail:m@6lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο:  2510243108

FAX :  2510243108 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-09-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2452

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης

 

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών της B΄ τάξης στο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Ν. Καρβάλη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα- Νέα Καρβάλη / Νέα Καρβάλη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, ώρα 10:00  

?Ημέρα Επιστροφής: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, ώρα 14:00  

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 116

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 5 (Αρχηγός και τέσσερεις συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές-έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ., ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • Εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης».

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 9ης  πρωινής της Παρασκευής 02 Οκτωβρίου 2015 στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 09:00.

 

Καβάλα, 29/09/2015 

O Διευθυντής

 

 

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση