Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΓΥΜΝ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσούπολη   

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@2gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Καποδίστρια Δ.

Τηλέφωνο: 25910-24967

FAΧ:  25910-24967  (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ­­­­29-9-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 525

 Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές  για  τη  διοργάνωση  διδακτικής Επίσκεψης στην  έκθεση Βιομηχανικής Πληροφορικής στο εκθεσιακό κέντρο της Ν. Καρβάλης.

        Η Διευθύντρια του 2ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διδακτική επίσκεψη του σχολείου στη Ν. Καρβάλη (στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος  Μαρδύρης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος  Μαρδύρης.

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 22/10/2015 από το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 22/10/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  107

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5 (1 αρχηγός, 4 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Τουριστικά λεωφορεία 50 θέσεων και άνω (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του λεωφορείου.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της 05/10/2015, ημέρα Δευτέρα, στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  29/09/2015

Η Διευθύντρια

 

Καποδίστρια Δήμητρα

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση