Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝ.ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚ.ΕΚΘΕΣ.ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΣΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Νικήσιανη

Τ.Κ. – 64001

E-mail:mail@gym-nikis.kav.sch.gr

Πληροφορίες:                       Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

                         

Τηλέφωνο:  2592061333

FAX :  2592061333

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/9/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 567

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στην  έκθεση Βιομηχανικής Πληροφορικής στο εκθεσιακό κέντρο της Ν. Καρβάλης.

Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διδακτική επίσκεψη του σχολείου στη Ν. Καρβάλη (στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος  Μαρδύρης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος  Μαρδύρης.

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 από το Γυμνάσιο Νικήσιανης

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 στο Γυμνάσιο Νικήσιανης

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 96

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Πέντε (5) (Αρχηγός εκδρομής και τέσσερις (4) συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά λεωφορείο.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2015 στο  Γυμνάσιο Νικήσιανης. Θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

Νικήσιανη, 29/9/2015

O Διευθυντής

Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

Συνημμένα :

 

Επιστροφή / Eκτύπωση

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση