Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ

                        

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

       -------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π&Δ ΕΚ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ                               Ποδοχώρι 1 Οκτωβρίου  2015   

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                     

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                

                    ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

                                                                                                                                                                     

Πληροφορίες     : Θ.  Χαριζάνης                                                                                                      

Τηλέφωνο          : 25920-44941                                                                                                         

Fax                     : 25920-44441                                                                                                      

E-mail                : mail@lyk-podoch.kav.sch.gr

Ιστοσελίδα         : http://lyk-podoch.kav.sch.gr

Έδρα                   : Ποδοχώρι                                                                              

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης με μεταφορικό μέσον

 

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Ποδοχωρίου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ τάξης στην Καβάλα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα

?Ημέρα και ώρα Αναχώρησης εκδρομής: 21-10-2015, 08.00

?Ημέρα και ώρα Επιστροφής εκδρομής: 21-10-2015, 13:00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:45 (+/- 2) (17 Αγόρια , 28 Κορίτσια )

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (1 άνδρας, 2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  1 Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Λοιπές υπηρεσίες:

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας και Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Καβάλας.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2015 στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου και θα ανοιχθούν αυθημερόν στις 12:30.

Πέμπτη/1/10/2015

 

 

                                                                                      O   Διευθυντής

 

 

                                                                                               Θεόδωρος Χαριζάνης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση