Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Θ. Πουλίδου 14-16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:5gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:

                          Γ. Τρικκαλιώτης

Τηλέφωνο:  2510 222148 &

                         2510838822

FAX : 2510 838822  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/10/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 147

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου.

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   

διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη (Καβάλα)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 52

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3) (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) Λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές (για το δρομολόγιο Καβάλα – Ν. Καρβάλη και Ν. Καρβάλη – Καβάλα) θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Τετάρτης 7ης  Οκτωβρίου 2015 στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας (Θ. Πουλίδου 14-16)  και θα ανοιχτούν με την λήξη της προθεσμίας υποβολής .

 

Καβάλα, 02/10/2015

O Διευθυντής

Γεώργιος Τρικκαλιώτης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση