Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2015 ΓΙΑ  

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510 620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   02/10/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  782

 

ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης στο Οχυρό Ρούπελ του Ν. Σερρών  

                  Ο Διευθυντής  του 3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              την ημερήσια εκδρομή   των μαθητών όλων των τάξεων του 3ου  Γυμνασίου Καβάλας στο Οχυρό Ρούπελ

              του Ν. Σερρών.

 

 

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ :

     ? Προορισμός επίσκεψης:  ΡΟΥΠΕΛ ( ΣΕΡΡΕΣ )

    ? Ημέρα Αναχώρησης επίσκεψης:   Τρίτη  27/10/2015 ώρα 08:00 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας 

   ? Ημέρα Επιστροφής επίσκεψης:    Τρίτη  27/10/2015  ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  311 ( με πιθανότητες αλλαγής )

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  12 ( Αρχηγός εκδρομής και 11 καθηγητές συνοδοί )

 

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Έξι ( 6 ) τουριστικά λεωφορεία  ( με την πιθανότητα να μειωθούν στα πέντε (5)

            ανάλογα με τη συμμετοχή των μαθητών ) ( τα  οποία   θα  πρέπει   να  διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες

                από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε

                να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών )

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου     

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

            07/10/ 2015 στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

            Μέχρι την επομένη του ανοίγματος των προσφορών, η επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου που

            θ’ αναλάβει τη διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου :

             http://3gym-kaval.kav.sch.gr

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ,  02/10/2015

Ο   Διευθυντής

    ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                               

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση