Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

2ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση:Δημοσθένους 17

Τ.Κ.65404 – Πόλη: Καβάλα          

E-mail: mail@kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες : Λυμπεράκης Δημήτριος

Τηλέφωνο:  2510240336

FAX :   2510240331

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-10-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ  : 660

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)  για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

? Προορισμός επίσκεψης: Θεσσαλονίκη

? Ημέρα Αναχώρησης επίσκεψης : 27-10-2015  ( ώρα αναχώρησης 08.00 π.μ )

? Ημέρα Επιστροφής   επίσκεψης : 27-10-2015 ( ώρα επιστροφής  16.00 μ.μ)

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 194

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Οκτώ  (08)  (Αρχηγός εκδρομής και 07 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:   04 ( τέσσερα) λεωφορεία

 

Β. Επισκέψεις χώρων-τόπων : Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας ,το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Το   συνολικό κόστος και το κόστος ανά λεωφορείο
  4. Γενικούς όρους συμμετοχής
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες στην διδακτική επίσκεψη
  6. Μετά το τέλος της εκδρομής να δοθεί απόδειξη.

Οι προσφορές (σαφές, αναλυτικό περιεχόμενο και ξεχωριστές για κάθε προορισμό με τις εναλλακτικές προτάσεις) θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 την 08-10-15 στο 2ο ΓΕΛ Καβάλας.

Toάνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια που ζητούνται από το σχολείο(εμπειρία γραφείων-παρεχόμενες υπηρεσίες).

 

                   Καβάλα  06/10/2015                                                             Ο Διευθυντής

 

                                                                                                           ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση