Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Tαχ. Δ/νση: Αρκαδίου 2 - 65404Τ.Κ. – Πόλη:    ΚΑΒΑΛΑ

E-Mail: mail@2gym-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τηλέφωνο:  2510240184

FAX :          2510240123

 

 

 

 

 

2o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  9 /10/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 422

 

 Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  εκδρομής στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων 

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής των μαθητών της Γ΄  τάξης στην Αθήνα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:     Σάββατο  21  Νοεμβρίου  2015.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Εξήντα τρεις (63) έως εξήντα επτά( 67)  μαθητές

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις καθηγητές :Άντρες (1) – Γυναίκες (3)

 (Αρχηγός εκδρομής και  τρεις συνοδοί καθηγητές) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων στην περιοχή της Ακρόπολης ( Κουκάκι).

 ?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)  Μόνο πρωινό.

Γ)Επισκέψεις χώρων-τόπων:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακρόπολη
 • Μουσείο Ακρόπολης
 • Ευγενίδειο Ίδρυμα (Πλανητάριο)
 • Αττικό πάρκο

Β) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: Θεατρική παράσταση 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.
 10. Αριθμός δωρεάν συμμετοχών (FREE) μαθητών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 15/10/ 2015 στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου Καβάλας, και θα ανοιχτούν ΑΜΕΣΩΣ από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των τουριστικών πρακτορείων.

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                                                  

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση