Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΝΤΑ 5    

Τ.Κ. – Πόλη:64200 -ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                   

E-mail: mail@1epal-chrys.kav.gr 

Πληροφορίες: κ. Πετρούση Σ.

Τηλέφωνο:25910 22626 

FAX : 2591025430   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Φ.23 / 636

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στο φεστιβάλ Βιομηχανκής στη Ν. Καρβάλη.

  

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης  του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ στο Εκθεσιακό Κέντρο στην Ν. Καρβάλη Καβάλας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Εκθεσιακό Κέντρο στην Ν. Καρβάλη.

 

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 20/10/2015

 

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  20/10/2015

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 145 μαθητές

 

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 6 (Αρχηγός εκδρομής και 5 συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τρία (3) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. 5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00  την Τετάρτη 14/10/2015 στο 1Ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα.

                                                       Χρυσούπολη  13/10/2015

       Ο Διευθυντής

                                                    Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση