Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚ.7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορ: Θεοδωράκογλου Χ.

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:2126

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στην Προσοτσάνη

 

Η Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄ τάξης στο Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης, για την δράση «Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του καπνού» και στο σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη, στο Δήμο Προσοτσάνης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Προσοτσάνη νομού Δράμας

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 (ώρα αναχώρησης:8.30)

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 (ώρα επιστροφής: 16.00)

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 68 ( 40 Αγόρια, 28 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: δύο (4) (1 Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητής)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Δύο (2) λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης

Σπήλαιο πηγών Αγγίτη

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
  6.  Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου 2015 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου 2015.

 

Καβάλα 15/10/2015

Η   Διευθύντρια

 Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση