Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΝΤΑ 5    

Τ.Κ. – Πόλη:64200 -ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                   

E-mail: mail@1epal-chrys.kav.gr 

Πληροφορίες: κ. Πετρούση Σ.

Τηλέφωνο:25910 22626 

FAX : 2591025430   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Φ.23 / 684

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στη Καβάλα

  

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης  του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ στη Καβάλα (Συνοικία Παναγίας).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα (Συνοικία Παναγίας).

 

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 04/11/2015

 

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  04/11/2015

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 27μαθητές

 

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. 5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00  την Παρασκευή 23/10/2015 στο 1Ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα.

                                                       Χρυσούπολη  19/10/2015

       Ο Διευθυντής

                                                    Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση