Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Σίλα

Τ.Κ. – Πόλη:  65110 Καβάλα

E-mail:  mail@5lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσεμπερλή

Τηλέφωνο:  2510244067, 2510244048

FAX :    2510244067

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 861

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ξάνθη

 

 H Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Ξάνθη / Ξάνθη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, ώρα 9:00  

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, ώρα 17:00  

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 254

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 10 (Αρχηγός και εννέα συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας,

           το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

  1. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή   

           ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

5.        Γενικούς όρους συμμετοχής.

 

   Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή υποχρεούται να εκδώσει   

   απόδειξη για κάθε συμμετέχοντα μαθητή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 στη Διεύθυνση του σχολείου και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα.

 

 

 

Καβάλα, 20 /10/2015

 

 

 

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Τσεμπερλή

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση