Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  65403  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    02 /11/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 823

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

                  Ο Διευθυντής   του  3ου   ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              τη διδακτική  επίσκεψη   μαθητών της  Γ΄ τάξης  του  σχολείου στη Θεσσαλονίκη .

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

        ?Προορισμός εκδρομής:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

        ?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   08/12/2015 

       ?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    08/12/2015 

       ?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  22  ( 9 Αγόρια,  13  Κορίτσια)  

       ?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:   Δύο ( 2 ) (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής).

          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

        ? Μεταφορικό μέσον:   1  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ( 29 θέσεων )  ( το οποίο θα  πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες

                από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε

                να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών ).

              Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:    

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

        Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

              09/11/2015 ημέρα Δευτέρα,  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.              

               Μέχρι την επομένη του ανοίγματος των προσφορών, η επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου που

              θ’ αναλάβει τη διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου :

              http://3gym-kaval.kav.sch.gr                                    ΚΑΒΑΛΑ,  02 /11/2015

                                                                                                         Ο   Διευθυντής  

                                   ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση