Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΤΙΚΙΛΙ ΝΤΑΖ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

 

Tαχ. Δ/νση: ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ                 

Τ.Κ. – Πόλη:  64012

E-mail:

mail@gym-amygd.kav.sch.gr.-

Πληροφορίες: ΑΡΣΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Τηλέφωνο:     2510-391455

FAX :            2510-391455

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:2/11/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ:

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής Επίσκεψης στον Νεολιθικό οικισμό του Ντίκιλι Νταζ

        Η Διευθύντρια του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διδακτική επίσκεψη της Α’ τάξης στον Νεολιθικό  οικισμό του Ντίκιλι Ντάζ στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Κρηνίδες Ντίκιλι Νταζ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 16/11/2015 από Γυμν. Αμυγδαλεώνα

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 16/11/2015 στο Γυμν. Αμυγδαλεώνα

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 60

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

?Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Νεολιθικός οικισμός του Ντίκιλι Ντάζ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της 9/11/2015, ημέρα Δευτέρα, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

  

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, 2/11/2015

Η Διευθύντρια

 

 Αρσένη Κυριακή

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση