Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

      Καβάλα, 04/11/2015

       Αρ. Πρωτ: 1055

 

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ. - Πόλη

:

65403- Καβάλα

Πληροφορίες                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλ.'Fax7

:

2510 247190

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

     Κοινοποίηση:

 

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Δράμα

 

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη Δράμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  • Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Δράμα-Καβάλα
  • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 8:30 π.μ.
  • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ.
  • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Περίπου 192
  • Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Οκτώ (08) / Αρχηγός και 07 Συνοδοί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12ης  μεσημβρινής της Δευτέρας 09 Νοεμβρίου 2015 στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12:30.

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

 

Ιωάννης Κακάρας

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση