Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:

Οδός: Τέρμα Μαυρομιχάλη

Τ.Κ. – Πόλη:64100      ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

E-mail:mail@lyk-elefth.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Σιδηρόπουλος Παύλος

Τηλέφωνο: 25920 22336

FAX :  25920 22713

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 799

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερήσιας εκδρομής στη Θεσσαλονίκη.

 

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερήσιας εκδρομής στη Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:   Θεσσαλονίκη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  02-12-2015

 ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   02-12-2015

 ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  214

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  9

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  5( πέντε) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Λοιπές υπηρεσίες :

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε σχολικές εκδρομές. Η εκδρομή γίνεται χωρίς καμία δαπάνη για το δημόσιο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 11-11-2015 στο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Ελευθερούπολη, 04/11/2015

O   Διευθυντής

  Σιδηρόπουλος Παύλος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση