Επιστροφή / Eκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06 / 11 / 2015.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1692

 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας παρατείνει ως την Τρίτη 10η Νοεμβρίου 2015, ώρα 13.45’, την προθεσμία υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, για την διοργάνωση της Διδακτικής Επίσκεψης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Σχολείου στα Λασπόλουτρα Κρηνίδων, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015. Σχετική προκήρυξη της εκδρομής  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.  Π.Ε  Καβάλας  με α.π. 1634 / 02 - 11 - 2015 / 1ο Γυμνάσιο Καβάλας. Αιτία της παράτασης είναι η  μη κατάθεση  των απαιτούμενων σε αριθμό προσφορών (το ελάχιστο τριών, σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)), μέχρι ώρα 12.00’  της 6ης Νοεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα και οι όροι προσφορών της Διδακτικής Επίσκεψης αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ) μέχρι τις 13.45΄ της Τρίτης 10ης Νοεμβρίου 2015, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

 Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  14.00΄ της ίδιας ημέρας (Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

                                                                            Καβάλα 06 / 11 / 2015.

                                                                                   O Διευθυντής

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                              Ξυλούδης Ν. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση