Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝ.Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ                   

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τηλέφωνο:     2510-316500

FAX :            2510-620853 (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:11-11-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής Επίσκεψης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Νομού Δράμας (παρακολούθηση προγράμματος:περιβαλλοντικό

 μονοπάτι Νέστου ).

        Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διδακτική επίσκεψη της Β’ τάξης του σχολείου στο ΚΠΕ Παρανεστίου Νομού Δράμας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Παρανέστι ΚΠΕ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 11/12/2015  07.30π.μ από εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας     Καρβάλης

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 11/12/2015  14.00 στην εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 32

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο  40 θέσεων σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

?Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

  • Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: ΚΠΕ Παρανεστίου

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:30 της 16/11/2015, ημέρα Τρίτη, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ, 11/11/2015

O Διευθυντής

 

Καλτσίδης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση