Γραφείο

Αρμοδιότητα

Τηλέφωνο

e-mail
562 Μισθολογικά Θέματα 2513503562 misthosk[at]sch.gr
526

Προσωπικό Μητρώο καθηγητών

Διαχείριση MySchool

2513503526

2513503574

didekav[at]sch.gr
527 Πρωτόκολλο-Άδειες 2513503527 -//-
528-529 Γραμματεία για Θέματα Γενικής,
Επαγγελματικής Παιδείας της Διεύθυνσης και Εκδρομές
2513503529 -//-
530 Διευθυντής 2513503530 -//-
533 ΚΕΠΛΗΝΕΤ
2513503533 plinetka[at]sch.gr
534 Οικονομικά Θέματα 2513503534 didekav[at]sch.gr
523 Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων 2513503523 -//-
543 Προϊσταμένη Διοικητικού 2513503543 didekav[at]sch.gr
545 Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 2513503545 -//-
546 Σχολικός Αθλητισμός και
Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
2513503546 -//-
ΠΕΚ Καβάλας Κ. Τσολάκη 44, Καβάλα 65403
2513503546
IEK Καβάλας Περιγιάλι 65201 2510233029