Γραφείο

Αρμοδιότητα

Τηλέφωνο

562 Μισθολογικά Θέματα 2513503562
526 Γραμματεία ΠΥΣΔΕ και
Προσωπικό Μητρώο καθηγητών
2513503526
527 Πρωτόκολλο-Άδειες 2513503527
528-529 Γραμματεία για Θέματα Γενικής,
Επαγγελματικής Παιδείας της Διεύθυνσης και Εκδρομές
2513503529
530 Διευθυντής 2513503530
533 ΚΕΠΛΗΝΕΤ
2513503533
534 Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων 2513503534
543 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2513503543
545 Οικονομικά 2513503545
546 Σχολικός Αθλητισμός και
Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
2513503546
ΠΕΚ Καβάλας Κ. Τσολάκη 44, Καβάλα 65403
2513503546
IEK Καβάλας Περιγιάλι 65201 2510233029