Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΓΓ_ΥΠΑΙΘΠΑ_ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΤΠΕ_16-4-2013
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΓΓ_ΤΠΕ_23-04-2013

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω Πράξεων εφεξής, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δε θα εκδίδει πλέον Βεβαιώσεις Πιστοποίησης. Για την ταχεία διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται πλέον στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορά την χρονική περίοδο πιστοποίησης 2007-2008.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Επικύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων επιλογής Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Απόσπαση και τοποθέτηση Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

 

Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ για το σχ. έτος 2013-2014

Έγγραφο, Απόφασης Διευθυντή.
Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου

Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής ΓΕΛ

Επειτά από ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και των μαθημάτων επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα – Δίκτυα και Εφαρμογές Λογισμικού ισχύει η με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82065/Γ2/17-06-2013 Υ.Α. (Β΄ 1544).
Τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό.
Η με αρ. πρωτ. Γ2/4243/22-09-1999 καταργείται.

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και Υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολήμερων Δημοτικών

Κανονισμός-Ολοήμερα Δημοτικά
Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

1η έκδοση 11/2011

ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2