Στοιχεία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Υπεύθυνος: Γρηγοριάδης Γρηγόριος
Ειδικότητα: ΠΕ19
Τοποθέτηση: 3-ετή θητεία
Τεχνικός Υπεύθυνος: Κομβόκης Αθανάσιος
Ειδικότητα: ΠΕ19
Τοποθέτηση: Απόσπαση από 27-05-2013 έως 31-08-2013

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση Λειτουργίας: Εθνικής Αντιστάσεως 20, 5ος όροφος, Γραφείο 533, Διοικητήριο.
Τηλέφωνο: 2513 503533
Φαξ: 2513 503503
Ηλεκτρονική Δ/νση: plinetka@sch.gr