Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών – myschool

Έγγραφο Υπουργείου, 171490/Δ2/12-11-2013.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής του υποδομής, το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που απευθύνεται στις σχολικές μονάδες και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές του, με στόχους (α) την καθημερινή μηχανογραφική τους υποστήριξη, και (β) την σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (e-School, e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ, κλπ) σε ένα σύγχρονο πληροφοριακό περιβάλλον ….

Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ για το σχ. έτος 2013-2014

Έγγραφο, Απόφασης Διευθυντή.
Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου

Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής ΓΕΛ

Επειτά από ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και των μαθημάτων επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα – Δίκτυα και Εφαρμογές Λογισμικού ισχύει η με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82065/Γ2/17-06-2013 Υ.Α. (Β΄ 1544).
Τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό.
Η με αρ. πρωτ. Γ2/4243/22-09-1999 καταργείται.

Διάθεση σχολικών εργαστηρίων και υποδομών ΤΠΕ σχολικών μονάδων

Διάθεση σχολικών εργαστηρίων
Στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ́ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΤΠΕ, http://b-epipedo2.cti.gr) υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης Β ́ Επιπέδου
ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ60 και ΠΕ70. Η
τρέχουσα τρίτη επιμορφωτική περίοδος διεξάγεται στο διάστημα Απριλίου 2013 –
Δεκεμβρίου 2013, ενώ προβλέπονται δυο ακόμη επιμορφωτικές περίοδοι.

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και Υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολήμερων Δημοτικών

Κανονισμός-Ολοήμερα Δημοτικά
Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

1η έκδοση 11/2011

ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2