Καταγραφη Κοστους Τηλεφωνιας

Επισυναπτόμενο έγγραφο

Το υπουργείο Παιδείας καλεί όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συνδεθούν (μέσω του επίσημου λογαριασμού της μονάδας στο ΠΣΔ) με το νέο σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας» http://survey.sch.gr/telephony/ και να καταγράψουν τα παρακάτω στοιχεία:
– Tο πλήθος των τηλεφωνικών συνδέσεων που διαθέτει κάθε μονάδα και τους  αντίστοιχους τηλεφωνικούς αριθμούς.
– Το μηνιαίο ή διμηνιαίο κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε τηλεφωνικής σύνδεσης για το έτος 2013. Εφόσον η μονάδα διαθέτει στο αρχείο της στοιχεία κόστους προηγούμενων ετών (δηλ. ετών 2012, 2011, 2010), παρακαλείται για την καταχώρησή τους.
– Tον πάροχο (εταιρεία) που προσφέρει τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας..