ΥΠΑΙΠΘ, Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Σχετικά με την έκδοση-επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στις ΤΠΕ Α επιπέδου, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεχεται αιτήσεις επανέκδοσης βεβαιώσεων πιστοποίησης στις ΤΠΕ μέχρι το έτος 2009.

Από το 2010 και για τα επόμενα έτη αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση-επανέκδοση βεβαιώσεων είναι το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

Σχετικά με αιτήσεις εκπαιδευτικών που αφορούν την έκδοση βεβαιώσεων Β επιπέδου ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον δικτυακό τόπο http://b-epipedo2.cti.gr, ->Υποστηρικτικές Δομές->Help Desk.

Τηλ: 210 3443364

Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΓΓ_ΥΠΑΙΘΠΑ_ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΤΠΕ_16-4-2013
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΓΓ_ΤΠΕ_23-04-2013

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω Πράξεων εφεξής, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δε θα εκδίδει πλέον Βεβαιώσεις Πιστοποίησης. Για την ταχεία διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται πλέον στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορά την χρονική περίοδο πιστοποίησης 2007-2008.

3η Ανακοίνωση: 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Η ανακοίνωση του συνεδρίου των καθηγητών της πληροφορικής.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Θεσσαλίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα Βόλου) το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Διδακτική»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 28 έως 30 Μαρτίου 2014 στην πόλη του Βόλου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.